Up to 45% Off for Ready To Ship Cables Get Lifetime Deal

Satin Premium 2-Pin connector TeCU/PEEK/Gold/Fastening – SA2P-02

    620,000

    • Đối với các loại giắc và connectors (thông báo này không dành cho adapter):

      Miễn phí thay vào dây đối với dây Satin.

      Phí thay 25.000 với các loại dây khác.